Lagerinredning för moderna logistikmiljöer

Tillsammans med våra kunder skapar vi effektiva, säkra och hållbara lagermiljöer. Vi är experter på lagerlösningar
och är med dig från första rådgivning till montering av det färdiga lagersystemet.

Lagersystem – från idé till färdigt lager

Inköp av lagersystem är en långsiktig investering som kräver strategi och planering. Med de produkter vi erbjuder finns stor möjlighet till anpassning och utveckling. Allt för att undvika låsta lagerlösningar då vi inte vet vad morgondagen medför. Produkter ändras, godsdimensionen blir annorlunda och lagret ska därför kunna anpassas över tid.

På RMS vill vi tillsammans med er skapa ett framtidssäkert lager.

RMS Lagerinredningar pallställ med RMS logo

Kundreferenser

Säkerhet

Utbildning i lagersäkerhet

Ökad kunskap och förståelse i ställagelära

Fördelarna med att utbilda företagets personal är att över tid minska kostnader för underhåll av ställage och skapa större kunskap och medvetenhet om lagersäkerhet.