Begagnat

Vi lagerhåller begagnade produkter till pallställ, hyllställ och andra produkter relaterade till lagermiljöer. Komplettera ditt lager eller byt ut delar. Att återanvända produkter är bra för miljön och besparar jordens resurser. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom är det ett kostnadsmässigt bra alternativ då våra begagnade inredningar och produkter är väl genomgångna och rekonditionerade för att följa gällande standarder.

Ska ni bygga ut, förändra eller flytta ert lager? Vi köper gärna er gamla lagerinredning, oavsett fabrikat.

Pallstopp EAB