Djupstapling

Ställaget med djupstapling kan byggas antingen som ”drive-in” där trucken hämtar och lämnar från samma sida, eller som ”drive-through” där trucken passerar genom ställaget.

Djupstapling

Effektiv förvaring

Djupstapling lämpar sig för gods som kan staplas på pallar, bakom eller ovanpå varandra. Pallarna staplas enligt FILO principen (First-In, Last-Out) på konsoler som är monterade på båda sidor om djupstaplingsraden. Det innebär att enskilda pallar inte kan nås direkt. Men som en form av blockstapling ökar djupstaplingssystemen avsevärt kompaktheten i lagret. Därför kan befintligt utrymme utnyttjas upp till 90 % effektivare i jämförelse med vanliga pallställ.

Hantering och förvaring av pallarna måste alltid ske långsides.

Är du intresserad av mer info om djupstapling?
Kontakta oss på sales@rmslager.se eller telefon: 016-520 91 70.

RMS Lagerinredningar Djupstapling

Djupstapling