Shuttle

Automation som förenklar och effektiviserar din pallhantering

Shuttle system är en enkel instegs automationslösning som ständigt ökar i marknadsandel. Anledningarna är flera, men möjligheten att i en traditionell djupstapling kunna hantera flera olika produkter/typer av varor är kanske den främsta. 

Den stora flexibiliteten i systemet som gör att man kan utnyttja utrymmen för lagring där en truck skulle få svårt att komma fram är en annan. Shuttle system kan användas i de flesta miljöer, och vi erbjuder alltid en eller flera robotar samt anpassad mjukvara i samråd med er som kund.

Med RMS Shuttlerack får du en kostnadseffektiv och flexibel lösning

Kontakta oss på sales@rmslager.se eller telefon: 016-520 90 02

RMS Shuttle hyllor