Kund

Sodexo

Sodexo

Utmaning: Sodexo skulle utveckla en av sina verksamheter och investera i ett nytt lagersystem. Målet var att hitta en leverantör som kunde erbjuda en effektiv lösning för det nya lagret i en miljö med speciella krav.

RMS lagerlösning/leverans: Kunden gjorde en kravframställan för det nya lagret som delvis ändrades under själva installationstiden för att lösningen skulle bli så optimal som möjligt. I leveransen ingick en del för pallställ, en entresol och en del med hyllställ. Det ingick även säkerhetsprodukter och utbildning i lagersäkerhet för lagerpersonalen.

Kundreferens Sodexo lagerinstallation

Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Torbjörn Rydberg, projektansvarig på Sodexo i samband med den nya investeringen.

Sodexos verksamhet är inriktad på servicetjänster, hur mycket av er verksamhet är att bedriva lager?
– Det stämmer att driva lagerverksamhet inte varit vår huvudaffär, men det är ett område som Sodexo nu satsar hårt på. Vi ser att outsourcing blir mer och mer vanligt och vi får fler förfrågningar om att bedriva 3:e parts logistik. Främst från kommuner och landsting som vi idag redan arbetar med, men även från andra företag.

Vad var anledningen till investeringen?
– Vi vann en upphandling från Region Östergötlands Landsting där vårt uppdrag var att lagerhålla produkter för landstinget i regionen. När affären var i hamn gällde det för oss att hitta rätt lagerlokal och anställa personal samt att investera i en modern och för oss en anpassad lagerinredning. Valet hamnade på RMS i Eskilstuna.

Vad var viktigast när ni valde leverantör?
– Först och främst kände vi att det måste vara rätt produkter. Med det menar vi att det ska vara ett modernt lagersystem som är utvecklingsbart över tid. Sen var det viktigt, i och med att vi delvis arbetar i en renrumsmiljö där vi har större krav på utrustningen, att det system vi valde skulle fungera för det också. Här passade RMS slutna och galvaniserade pallställ mycket väl in, vilket gjorde att vi lätt kunde välja bort andra aktörer på marknaden. Slutligen kändes RMS väldigt pålitliga, vilket vi kände var viktigt för ett långsiktigt samarbete.

Vi kände att viljan och engagemanget hos RMS hela tiden var till 100 %. Ansvaret för leverans och installation har hela tiden legat hos RMS och de har löst det hela riktigt bra. Vi är nöjda med både slutresultatet och samarbetet.
Torbjörn Rydberg
Projektansvarig på Sodexo

Hur blev själva lösningen från RMS?
– I vår förfrågan ingick i princip tre olika delar. Dels en del för pallställ, en entresol och en del med hyllställ.  Vi gjorde en kravframställan för det nya lagret som delvis ändrades under själva installationstiden från oss själva och i samråd med RMS för att lösningen skulle bli så optimal som möjligt. När vi nu är i full drift, så är vi mer än nöjda över den lösningen som vi och RMS har arbetat fram.

Hur arbetar ni med säkerhetsfrågor och utbildning av personal på ert lager? – Inkluderat i köpet av vår nya anläggning ingick de säkerhetsprodukter, som vi önskade, för att ha ett säkert lager. Just säkerheten är den första punkten på vår agenda och vi arbetar med den konstant. I vår plan ingår även utbildning för vår personal i lagersäkerhet, som RMS kommer att tillhandahålla med.

Sodexo

Är du intresserad av mer info om lagerinstallationer?