Möjligheternas pallställ

Superbo

Superbo är utvecklat enligt de högsta säkerhets- och konstruktionskraven på marknaden.

Pallstället produceras i högkvalitativt stål med gavelkapacitet upp till 18 ton, vilket tillsammans med ett brett sortiment av tillbehör ger ett stort användningsområde.

Superbo har en sluten lasersvetsad konstruktion på stolpen som slår det klassiska pallställets öppna c-profil som i dag används av de flesta andra leverantörer. Stolpen på Superbo har den mest optimala profilen på marknaden Med Superbo får du ett system som anpassas efter dina önskemål. Ett stort tillbehörsprogram gör det lämpligt för alla typer av verksamheter.

1. Stolpe/Gavel  
2. Stolpfot  
3. Bärbalkar                       
4. Balklås
5. Styrskena
6. Asfaltsbalja
7. Distanser
8. Genomskjutningsskydd
9. Stolpskydd
10. Gavelskydd
11. Hyllplan, integrerat överhäng
12. Täcklock
13. Halvpallsinlägg
14. Distansinlägg
15. Gaffeldistans
16. Fatinlägg
17. Näthyllplan
18. Styrskena pallar

Kontakta oss för rådgivning och offert.  Mejl: sales@rmslager.se  Tel: 016-520 14 55

RMS Superbo - bild på Superbo med förklaringar

Produktinformation

Pallstället levereras helt galvaniserat som standard men kan levereras lackat i valfri kulör. Superbo lagerhålls i två standarddjup, 800 mm resp 1.100 mm samt i standardhöjder från 2.000 mm till 10.000 mm. Andra djup och höjder beställs och levereras efter önskemål.

Bärbalken är en profilerad boxbalk. Boxbalk anses vara den mest stabila och säkraste bärbalkskonstruktionen. Vi lagerhåller standardlängderna 1.850 mm (2k) och 2.70 0mm (3k) samt 3.600 mm (4k). Andra längder levereras efter önskemål. Standardbelastning är 700 kg och 1.000 kg per pall. I Superbo-serien finns balkar från 300 kg till 5.000 kg belastning per balkpar.

Tillsammans med beställaren kommer vi gemensamt överens om vilka frimått som gäller uppåt, åt sidorna samt gentemot byggnad, enligt SS-EN15620.

RMS Lager Superbo gång med påkörningsskydd röda

8 års garanti

Beräkningarna för pallstället förutsätter att montage samt installation sker i en ”torr” miljö, vid användning på andra platser ex. i aggressiva miljöer förfaller garantin på ytbehandlingen, för dessa miljöer tillhandahåller RMS på förfrågan andra typer av ytbehandling. RMS lämnar i de flesta fall 8 års garanti enligt separat garantidokument. Vid utomhusinstallationer när det av särskild vikt att beräkna med snö samt vindlaster, kontakta RMS för detta.

Enbart SENDZIMIR galvade komponenter

Konstruktionsstål av hög hållfasthet där 3.1 certifikat (UNI EN 10204 standard). Egenskaperna/kvalitén på konstruktionsstål kan variera mellan S315 och S355 för betat stål och mellan S350 och S400 för galvat stål (UNI EN10346 och UNI EN 10149) beroende på hur komponenten skall användas. Ett pallställ från RMS kommer i standard med enbart SENDZIMIR galvade komponenter.

RMS Lagerinredningar superbo gavel

Säkerhetsfaktor för brott på zna är 2

Balklås används på balkarna

Maximal deflektion: 1/200 på balkens längd

Säkerhet

Idag är det ett lagkrav att beställaren utrustar pallstället med rätt säkerhetstillbehör. RMS tillhandahåller flera varianter av skydd och tillbehör för alla ändamål, vissa återfinns i den här katalogen. Säkerhet på lager är ett område som växer hela tiden med nya lösningar och produkter. För hela sortimentet kontakta din säljkontakt på RMS

Montage

Montaget bör utföras av för ändamålet utbildad personal som följer gällande regelverk. Särskild vikt måste läggas vid att samtliga stag och säkerhetstillbehör har monterats korrekt. Pallstället skall kontrolleras i djup, längd och höjdled, med avseende på avvikelser. Gällande är en avvikelse på max. H/350 för klass 400 samt H/500 för klass 300 installationer. Pallställets stegar måste alltid förankras enligt montageinstruktion.

Skyltning

Användning av rätt skyltar enligt EU direktivet 92/58/EEC:

En generell varningsskylt med grundläggande säkerhetsföreskrifter.

Belastningsskylt i form av informationsskylt placerad på ett sätt att den är väl synlig samt lättläst, storlek minst A3, av skylten skall framgå: montage år, modell på pallställ, sektionsbelastning, bärbalksbelastning, max. pallvikt, högsta knäcklängd (första balknivå) och antal balknivåer.2.