Hållbarhet

RMS Lagerinredningar AB tillhandahåller lagerlösningar för att skapa säkra lagermiljöer till Nordens alla lager. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och skall då vid nyproduktion verka för att använda leverantörer med tydlig miljöprofil.

RMS Lagerinredningar AB är miljödiplomerade med Svensk Miljöbas. Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Svensk Miljöbas logo

Entresol

Våra entresollösningar gynnar hållbarhet.