Skip to main content

Utbildning i lagersäkerhet

Utbilda dig och din personal för ökad kunskap & förståelse

Skapa en säkrare arbetsmiljö genom att utbilda din personal. På sikt kan du minska kostnaderna för underhåll av ställage samtidigt som ni ökar er medvetenhet och kompetens.

Öka medvetenheten om lagersäkerhet

Vi erbjuder både halvdagskurser och utbildningar för dig och din personal. Våra utbildningar kan även hållas vid en lämplig extern plats eller i era egna lokaler. För utbildning i era egna lokaler och för fler än 8 personer, begär offert.

Utbildning på plats inom lagersäkerhet

Utbildningen ger er unika insikter & praktiska exempel från er verksamhet. Höj kunskapen & säkerheten i erat lager.

Halvdagskurs inom ställagelära

Ta del av vår halvdagskurs inom ställagelära – en fördjupande utbildning för att öka er kunskap & kompetens, samt få de verktyg du behöver.

Utdragsenheter med Eu pall med RMS logga

Utbildning i lagersäkerhet

Boka vår ställagekurs direkt på plats i samband med besiktningen för att få unika insikter och praktiska exempel från er verksamhet. Utbildningen täcker olycksrisker, rutiner för skadekontroll och förebyggande åtgärder för säker användning och underhåll av ställage. Vi går även igenom klassificering av skador och hur vi bedömer en skada.

Pris: 4995 kr

Tidsåtgång: 60-90 min

Max: 10 st Personer

Halvdagskurs inom ställagelära

Kursen om ställagelära fokuserar på att öka kunskapen och förståelsen kring säker användning och hantering av ställage. Den är idealisk för dem som är involverade i lagerdrift och säkerhet. Kursen täcker viktiga ämnen som lagstadgade föreskrifter, standarder, belastningsregler och hur man förebygger olyckor. Utbildningen är praktiskt inriktad och syftar till att ge deltagarna verktygen och kunskapen som krävs för att säkert hantera och underhålla ställage i arbetsmiljön.

Pris: 3.350 kr/person

Ingår i kursen: Fika, dokumentation & kursintyg.

Boka  Utbildning

VILL DU VETA ANDRAS ÅSIKTER OM UTBILDNINGARNA INNAN DU HÖR AV DIG?

Bra att man kan diskutera frågeställningar som man arbetar med i vardagen och få svar

Kursen ger fakta som gör att man känner sig säkrare i sitt arbete.

Lager är en riskfylld miljö och kursen ger en bra insikt i riskerna.