Skip to main content

Service och underhåll för din säkerhet

För oss är service och underhåll en löpande åtagande som sträcker sig bortom leverans och installation. Vi erbjuder professionell service och reparationer för de mest vanligt förekommande fabrikaten på marknaden.

Om dina ställage börjar visa tecken på slitage och utgör en potentiell säkerhetsrisk, tveka inte att kontakta oss. Med vår höga kompetens kan vi hjälpa dig att omedelbart återställa säkerheten i din verksamhet.

Förebygg olyckor & säkerställ ett tryggt lager

En årlig professionell besiktning ska ske varje år. Med vår expertis och erfarenhet kan du lita på oss för att hantera alla dina lagerbehov på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Vi reparerar vanligtvis ställagen som en följd av en besiktning.

Besiktning
Inzoomad bild på zinkfärgat ställage

Reparation processen

Vi har en expertis i form av välutbildade servicetekniker och besiktningsmän som upptäcker eventuella skador eller risker. Nedan följer vår reparationsprocess:

1. Besiktning

Vi inleder med en noggrann expert besiktning för att säkerställa att ställagen uppfyller kraven och standarderna. Genom denna process identifierar vi eventuella anmärkningar eller brister som behöver åtgärdas. Efter slutförd besiktning, delges du ett protokoll som tydligt påvisar eventuella åtgärder som kan behövas. Önskas får du också ett kostnadsförslag på material och reparation/installation.

2. Reparation

Efter besiktningen av lagerinredningen utförs nödvändiga åtgärder för att åtgärda eventuella brister eller anmärkningar som har identifierats. Det kan inkludera reparation av skador, byte av delar eller genomförande av andra förbättringar för att säkerställa att systemet uppfyller säkerhetskraven.

3. Underhåll

Efter reparationen kan det krävas regelbundet underhåll för att förebygga framtida problem och säkerställa långsiktig hållbarhet och effektivitet i lagermiljön. Detta kan omfatta rengöring, justering av komponenter och andra rutinmässiga åtgärder för att förlänga livslängden och säkerställa en säker och effektiv drift av er lagerinredning.

Boka  Service