Professionella besiktningar

Vi utför expertbesiktningar i hela Sverige och erbjuder tjänster som kan hjälpa dig att förhindra tillbud och olyckor.

Besiktning

Ett säkert lager är ett bättre lager!

Vi hjälper er att hålla ert lager säkert och tryggt. Genom att upptäcka skador tidigt kan olyckor förhindras och underhållskostnader minimeras. Det finns många dolda risker på ett lager som felmon­terade ställage, skador, saknade delar eller personal som saknar den rätta utbildningen. Vissa risker är lätta att upptäcka, men många är dolda och om inte lämpliga åtgärder vidtas kan det resultera i personskador eller skador på lagret. 

RMS erbjuder tjänster som kan hjälpa dig att förhindra tillbud och olyckor. Vi har hjälpt tusentals kunder med support under många år och med denna erfarenhet finns vi för att hjälpa ditt företag, oavsett litet eller stort.

Expertbesiktning av ditt lager

RMS Lagerinredningar besiktningsdekal
Ja tack, jag vill veta mer!

Boka expertbesiktning

Gör ert lager effektivt, säkert, hållbart och förhindra/förebygg olyckor och underhållskostnader genom att göra en expertbesiktning en gång om året. Säkra upp ert lager inför 2023.

Fördelar med att göra en expertbesiktning:

  • Med en expertbesiktning får ni en grundlig genomgång av ert lager ur ett säkerhetsperspektiv enligt den nya europeiska standarden och gällande krav. Man kontrollerar även lagrets processer och hantering och att all säkerhetsutrustning finns på plats och är rätt placerad. 
  • Ett utförligt besiktningsprotokoll lämnas till den ansvarige för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder. 
  • Vid en olycka har man ett mycket bättre utgångsläge om man kan visa att en expertbesiktning utförts. Vid en eventuell rättsprocess gäller ett expertbesiktningsprotokoll som underlag.

Kontakta vår besiktningsman Joakim Gurman på  Joakim@rmslager.se om du vill veta mer eller boka en  expertbesiktning. Vi gör alltid en bedömning av hur lång tid en expertbesiktning tar hos er. Desto mer underlag vi får ju mer säkerhet blir det i vår tidsbedömning. 

Välkommen till RMS!

RMS utför expertbesiktningar i hela Sverige

På kartan här under kan du se när vår besiktningsman befinner sig i ert område. 

RMS Lagerinredningar besiktningskarta

Nya regler från Arbetsmiljöverket gällande pallställ fr.o.m. 2021

Krav på kontroll och besiktning av pallställ. Vår besiktningsexpert Göran reder ut vad som gäller.

Våra partners

RMS Lagerinredningar Södergrens Metallindustri logo
RMS Lagerinredningar Metalsistem logo
RMS Lagerinredningar Mecalux logo
RMS Lagerinredningar Rack Armour logo
RMS Lagerinredningar OHRA logo
RMS Lagerinredningar Sentry logo
RMS Lagerinredningar Manorga logo